ORGANY SPÓŁDZIELNI

Walne Zgromadzenie Członków GSM „Luiza”

Najwyższym organem Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza” jest Walne Zgromadzenie Członków. W Naszej Spółdzielni ze względu na dużą ilość Członków, Walne Zgromadzenie Członków odbywa się w częściach, każdego roku do 30 czerwca.

 

Rada Nadzorcza wybierana jest przez Zgromadzenie Członków Spółdzielni na okres trzech lat i składa się z dziewięciu Członków. Rada powołuje Zarząd, który zgodnie z statutem Spółdzielni reprezentuje ją na zewnątrz. 

Zarząd GSM „Luiza”

 

Sabina Mick - Wiceprezes Zarządu

 

Sebastian Korczak - Członek Zarządu    

Rada Nadzorcza GSM „Luiza”

 

Sebastian Bieńkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej

 

Józef Miernik - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 

Tamara Kowalska - Sekretarz Rady Nadzorczej

 

Andrzej Hajduk - Członek Rady Nadzorczej

 

Eugeniusz Jarczyk - Członek Rady Nadzorczej

 

Waldemar Ostrowski - Członek Rady Nadzorczej

 

Piotr Owczarek - Członek Rady Nadzorczej

 

Krzysztof Skroch - Członek Rady Nadzorczej

 

Barbara Sodzawiczna - Członek Rady Nadzorczej

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Luiza"

ul. Wolności 412 (41-800) Zabrze

32 278 67 12

gsmluiza@gsmluiza.pl

 

Numer rachunku bankowego:

ING BANK ŚLĄSKI O/ GLIWICE

Nr 89 1050 1588 1000 0002 0054 9590

Przejdź do formularza

Formularz kontaktowy - napisz do nas!

WAŻNE INFORMACJE

 

DOKUMENTY PRAWNE

 

NAWIGACJA STRONY

 

Copyright © GSM Luiza 2024