Regulamin rozliczania kosztów i opłat za ciepło

Regulamin określający wysokość opłat za pomieszczenia służące do przechowywania pojazdów mechanicznych w zasobach GSM „LUIZA ” w Zabrzu

Regulamin porządku domowego

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych

Regulamin określający zasady rozliczania przychodów i kosztów spółdzielni w zakresie gospodarki zasobem mieszkaniowym oraz zasady ustalania opłat za lokale w spółdzielni

Regulamin organizowania przetargów na wykonywanie robót inwestycyjnych, remontowych oraz innych usług

Regulamin przetargów nieograniczonych

Regulamin podziału obowiązków pomiędzy Spółdzielnią a użytkownikami lokali w zakresie remontów oraz robót konserwacyjnych

Statut GSM "Luiza"

Regulacje wewnętrzne

REGULAMINY

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa "Luiza"

ul. Wolności 412 (41-800) Zabrze

32 278 67 12

gsmluiza@gsmluiza.pl

 

Numer rachunku bankowego:

ING BANK ŚLĄSKI O/ GLIWICE

Nr 89 1050 1588 1000 0002 0054 9590

Przejdź do formularza

Formularz kontaktowy - napisz do nas!

WAŻNE INFORMACJE

 

DOKUMENTY PRAWNE

 

NAWIGACJA STRONY

 

Copyright © GSM Luiza 2024